Olav Nygaard er opprørt over planlagte nye høyhusbygg i sentrum av Aksdal. 
Foto: Marit Tvedt
Olav Nygaard er opprørt over planlagte nye høyhusbygg i sentrum av Aksdal. Foto: Marit Tvedt

Aksdal: Fortetting i et tettsted?