Irene Krystad, seksjonsleder fysio-/ergoterapi og friskliv. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Irene Krystad, seksjonsleder fysio-/ergoterapi og friskliv. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Kommunal eller privat fysioterapeut i Tysvær kommune – hva er forskjellen og hva bør jeg velge?

Mange lurer på hvor de skal ta kontakt ved behov for fysioterapi i Tysvær kommune. Her kommer en liten oppklaring.

Irene Krystad, seksjonsleder fysio-/ergoterapi og friskliv

Kommunal fysioterapi
I Tysvær kommune er det 7 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter. Tre fysioterapeuter er ansatt for å jobbe med voksne/eldre pasienter (over 18 år) og to fysioterapeuter jobber med barn og unge (under 18 år). Turnuskandidat jobber med både barn og voksne. De kommunale fysioterapeutene har lokaler i Aksdal. En god del av driften foregår dessuten hjemme hos bruker, på institusjon, i barnehage, skole eller i andre desentraliserte lokaler.
Målgruppe for kommunale fysioterapeuter er barn og voksne med mer omfattende helseproblemer, der tilbudet gjerne skal være koordinert mot andre kommunale og regionale/eksterne tjenester. Saksbehandling i form av utredning, ulike søknader, tilrettelegging og lignende kommer ofte i tillegg til behandlingen og opptreningen brukeren skal ha.

Eksempel på barn og unge som kan tilbys oppfølging av kommunal fysioterapeut er:
– Spedbarn med forsinket motorisk utvikling eller skjevstillinger
– Funksjonskartlegging og tester, skriftlig dokumentasjon til samarbeidspartnere v/behov
– Oppfølging av barnehage-/skolebarn med forsinket motorisk utvikling. Dette kan dreie seg om trening individuelt eller i grupper, veiledning til egentrening, veiledning til ledsager, assistent, barnehage, skole og eller pårørende ved behov.
– Hjelpemiddelformidling, hjelpemiddelutprøving, hjelpemiddeltilpasning og opplæring

Eksempel på voksne som kan tilbys oppfølging av kommunal fysioterapeut er:
– Personer med nevrologiske sykdommer som f.eks. hjerneslag, ALS, MS, Parkinson, der oppfølging ofte er mer sammensatt enn kun behandling/trening. Dette kan dreie seg om hjelpemiddelformidling, samarbeidsmøter, ulike kartlegginger og tilpasninger

– Boligkartlegging og formidling av aktuelle hjelpemidler
– Kartlegging og oppfølging etter funksjonssvikt der pasienten selv ikke kan komme seg til behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut (hjemmebehandling)
– Oppfølging av pasienter på institusjon, som f.eks. sykehjem
– Behandlingsgrupper f.eks. fallforebyggende grupper
– Voksne personer som har økt risiko for, eller som allerede har utviklet livsstilssykdom og som trenger hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer (Friskliv Tysvær).

Privatpraktiserende fysioterapeuter
Kommunen har i dag tre privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd. De er alle lokalisert på Frakkagjerd (GPS Helse, 2. etg i Coop-bygget og Aksdal Fysikalske Institutt i Berg-bygget). I tillegg er det enkelte privatpraktiserende fysioterapeuter uten driftstilskudd som har etablert seg i kommunen.
Målgruppe for privatpraktiserende fysioterapeuter er personer som har et noe mer avgrenset helseproblem enn det kommunalt ansatte fysioterapeuter kan tilby. Primært er målgruppen ungdom, voksne og eldre som selv kan komme seg til fysioterapeutens lokaler. Unntaksvis kan privatpraktiserende fysioterapeuter tilby hjemmebehandling. Privatpraktiserende fysioterapeuter i Tysvær kommune har spesialistkompetanse i klinisk ortopedisk fysioterapi samt basal kroppskjennskap (BK). I tillegg til individuell oppfølging tilbyr de også gruppetrening (blant annet for personer med KOLS, personer med artrose, BK-grupper / kroppsbevissthet og avspenning, bassenggrupper m.m.)
Eksempler på pasienter som kan ha god nytte av oppfølging av privatpraktiserende fysioterapeut:
– Rygg/nakke/skulder problematikk
– Opptrening etter operasjon, brudd og andre skader
– Avgrensede muskel/skjelettplager, revmatiske og nevrologiske lidelser
– Barn/unge med mer konkrete muskel/ledd-plager
Tysvær kommune har ingen privatpraktiserende fysioterapeuter som har spesialkompetanse på barn, og samarbeider derfor i en del saker med privatpraktiserende fysioterapeuter fra Haugesund (f.eks. i forhold til intensiv motorisk trening av barnehage-/skolebarn).

Henvisning

Man må ikke ha en henvisning for å motta fysioterapi i Tysvær kommune (verken av kommunal eller privatpraktiserende fysioterapeut). Pasienter kan selv ta direkte kontakt ved behov. Det er imidlertid en fordel med en skriftlig henvisning, da denne ofte gir nyttige opplysninger om bla. diagnose, sykehistorie m.m.

Egenandel

De samme regler for betaling av egenandel gjelder både hos kommunal fysioterapeut og privatpraktiserende fysioterapeut med kommunalt driftstilskudd. (Hos privat fysioterapeut uten kommunalt driftstilskudd vil egenandelen bli noe høyere, men en kan gjerne oppleve noe kortere ventetid for å komme til her). Fysioterapi før fylte 16 år er gratis. Egenandeler følger faste takster fra en takstplakat som revideres årlig. Pasienter som har en registrert yrkesskade eller bor og oppholder seg i institusjon betaler heller ikke egenandel for fysioterapi (uansett alder). Egenandeler som betales av pasienten rapporteres inn til Helfo, og en mottar frikort etter et visst beløp (kr 2176 i 2020). Dette er ikke samme frikort som en oppnår etter konsultasjoner hos lege, men kalles Frikort tak 2.

Transport

I de tilfeller der pasienter ikke kan komme seg til fysioterapeut selv eller benytte offentlig transport, kan transport til fysioterapi dekkes. I de tilfeller der lang transport til fysioterapeut ikke er forsvarlig eller gjennomførbart kan kommunal fysioterapeut møte pasienten hjemme, i barnehage/skole eller i andre desentraliserte lokaler.