Leiar i Stegaberg, Ole Bugge-Jensen har fått beskjed om at Tysvær kommune vil lage ei heilt ny politisk sak om ny kunstgrasbane på Frakkagjerd.  – Trist, meiner leiaren.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Leder i Stegaberg, Ole Bugge-Jensen. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Styrelederen i Stegaberg: – Måpende til behandlingen av AVANTI saken

Åpent brev til ALLE politikerne i Tysvær kommune ang Avantisaken

Som styreleder i Stegaberg IL sitter jeg noe måpende til behandlingen av AVANTI saken. En institusjon på Frakkagjerd som har gitt den uorganiserte ungdommen et tilholdssted, i generasjoner. For meg som er innflytter til området kunne det se ut som det var en godt planlagt ide, (langt tilbake i tid) å legge en ungdomsklubb til Frakkagjerd, når en planla å gjøre dette til det mest folkerike området i Tysvær. (og planen er vel at det skal bli enda større!)
Det siste årene har kommunen og frivillige brukt MYE dugnad og penger på å skape attraktive områder for aktivitet. Dette være seg hestesportsenter, turløyper, fotballbaner, friidrettsanlegg, idrettshall og skatepark. I skrivende bygges det vel dagaktivitetssenter ved siden av Steinsvik Arena i tillegg. Så når turen kommer til at Institusjonen Avanti må ha nye lokaler, så ser administrasjonen/politikerne det som naturlig å flytte klubben til Aksdal? For her er det flust av ungdommer?

Det hadde vært mer forståelig om det ble foreslått Grinde, men Aksdal?

I tillegg til at en tenker en skal flytte til en tomt som ikke er regulert til dette formålet, til en bygning det ikke var mulig å drive barnehage i, til et område der den store satsingen har vært å få bygget ut kjøpesenteret og få pol, der en i stor grad har bygget en fortettet bebyggelse der det bor eldre og enslige. For det er bedre om ALLE brukerne må flytte på seg enn bare noen?

Tysvær kommune er nå (og har vært lenge) i en prosess der skolebruksplanen er tema. Her ser en på løsninger både på kort og lang sikt hvordan og hvor en skal drive skole. I denne sammenhengen ser en for seg en ombygging eller nybygg av en ungdomsskole på Frakkagjerd. Det ser ikke ut som om det er mulig å benytte noe av den bygningsmassen til plassen for Avanti?
Stegaberg IL har nøye fulgt denne prosessen da vi er nødt til å gjøre noe med vår bygningsmasse. Den er ikke tilpasset dagens behov og vi har derfor hatt en gruppe som har sett på det å bygge nytt hus. I denne sammenhengen har vi også sett det at det ikke er noe forsamlingshus i bygda, at korpset og speideren kunne ha trengt lokaler, at Avanti trenger nye lokaler og helt sikkert flere grupper. Så for 18 måneder siden begynte vi en informasjonsprosess der vi hadde møter med dagens ordfører og varaordfører, andre politikere og administrasjonen om dette. Stegaberg så for seg et hus der alle organisasjonene som ville, hadde plass. Gjerne en ny bygning over 3 etg der f.eks Avanti (kommunen) leide sin del av. Gjerne der dagens hus ligger, men ikke noe ultimat fra Stegaberg sin side. Men alle ville gjerne vente til skolebruksplanen forelå. Her kunne gjerne en bygge noe inn i den nye skolen og få til et «15 timers bygg». Dette vil jo være smart og god bruk av felleskapets penger. Det er derfor overaskende at politikerne nå vil flytte ungdomsklubben til Aksdal, uten å se det i sammenhengen med skoleutbyggingen. Hvor er helhetstanken?

Nå er det slik at ungdommen i dag henger i flere miljøer, spesielt når de er samlet på en plass. Ungdommen er jo venner selv om noe går på korps, drive med skating eller spiller håndball. Avanti har gjerne vært plassen de har truffet hverandre når de ikke er på organisert aktivitet. I tillegg har ne jo bygget en flott skatepark der uorganisert aktivitet er hovedaktiviteten! Rart at en da skal flytte tilholdsstedet til Aksdal da!
Det må være lov å kreve at dagens politikere tør å tenke fremtidsrettet (og ikke jobber etter gamle vaner) og bygger et bygg på Frakkagjerd som inneholder både ny skole som er rettet mot morgendagens ungdom, og plass til de frivillige lag og organisasjonene som finnes i bygda. Vi har i høringsuttalelses runden som har vært til og med sagt at vi kan kjøpe/leige vår del i et slikt bygg.
Om ikke politikerne vil bruke nybygget på Frakkagjerd til annet enn skole, så bygger Stegaberg IL sitt eget bygg. Om kommen gir Stegaberg IL de 7 millionene de ser for seg at Avanti vil koste dem i Aksdal, så skal vi bygge moderne lokaler som er tilpasset ungdommens ønsker på Frakkagjerd. Vi bygger gjerne et flerbruks-hus til både unge og gamle her ute i Ytre Tysvær. Det er viktig at alle er med å bidrar til et trygt og godt nærmiljø, og her tar gjerne Stegaberg IL en ledende rolle.

La Avanti få bli på Frakkagjerd!

Ole Bugge – Jensen
Styreleder
Stegaberg IL