Frans Gisle Hansen har 30 års fartstid innan førebygging. Han ønsker meir fokus på den som blir utelatt. 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Frans Gisle Hansen har 30 års fartstid innan førebygging. Han ønsker meir fokus på den som blir utelatt. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

– Det er dei usynlige offera ein må fokusere på