Korona: Tre tilfeller i Tysvær på en uke

I Tysvær kommune er det siste uken påvist tre nye tilfeller med Covid-19 smitte. Dermed gikk det fra 0 til 3 i løpet av svært kort tid.

Kriseledelsen oppfordrer alle til å følge tiltakene som gjelder avstand, håndvask, og å være hjemme ved minste tegn til luftveissymptom.
De tre smittede er ikke koblet til hverandre og er i ulike aldre. Det er foreløpig usikkert hvor smittekildene er, og det jobbes videre for å kartlegge dette. Alle nærkontakter er ferdig kartlagt og kontaktet.

Det er rundt 15 ansatte i kommunen som er satt i karantene etter disse smittetilfellene. Dette innbefatter personell fra ulike tjenester i Tysvær kommune, inkludert helsepersonell. Det er ikke kjent smitte hos helsepersonell per dags dato. Kommunen har gode rutiner ved slike hendelser for å sikre forsvarlig drift.

Det er iverksatt flere tiltak i kommunal regi for å forebygge smitte som for eksempel utstrakt bruk av digitale møter. Kommunen følger nasjonale regler og anbefalinger og har ikke iverksatt lokale tiltak utover dette foreløpig.

Dermed er 36 personer totalt registrert med smitte fra mars til november.