Skjold IL har valgt å støtte  Norsk Luftambulanse. Her er det Vegard Steinsland som får hjelp etter serieåpningen mot Åkra for et par år siden. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Luftambulansen er på stedet. Akrivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

En meningsfull julegave fra Skjold IL til Norsk Luftambulanse

Det har vært en tradisjon på årsavslutningene til Skjold IL å dele ut en oppmerksomhet til trenere og lagledere i klubben i form av flakskalender. I år velger vi det annerledes.

Av John Inge Ulvøy, Skjold IL

I annerledesåret har vi valgt det annerledes i og med det ikke ble felles avslutningen. Våre trenere og lagledere er fortsatt like mye verdt, og har gjort en like god innsats i 2020, om ikke mer med all korona tiltak som har vært.

I stedet for flakskalender til 50kr, velger vi i år å gi en gave til Norsk Luftambulanse tilsvarende beløpet av antall trenere og lagledere. Vi har registrert 67 trener og lagleder i klubben vår. Derfor er det en glede å kunne gi kr. 3350,- som julegave til Norsk Luftambulanse.

Grunnen til at vi velger luftambulansen, er de viktige oppgavene de gjør i samfunnet når ambulansetjenesten ikke strekker til. Skjold IL har vært berørt av alvoret flere ganger hvor luftambulanse har vært avgjørende.

Under seriepremieren i 2019 mot Åkra smeller Vegard Steinsland i en duell med keeper og blir liggende. Han får rask kyndig hjelp, men det blir etter hvert klart at det er ønskelig å sende han til Stavanger med luftambulanse for en grundig sjekk. Denne gangen også endte det bra, men Vegard la etter sesongen opp 24 år ung.

For ca. 4 mnd siden bli en av våre frivillige, Thorbjørn Mellingen, rammet av en alvorlig ulykke på Kårstø anlegget. – Det oppsto en kortslutning i en el-tavle som påførte Thorbjørn brannskader. Det går under 60 minutter fra ulykken inntreffer til Thorbjørn er på sykehuset i Stavanger. Dersom ikke han hadde fått en slik rask behandling på sykehuset ville skadene blitt mer omfattende. I dag er Thorbjørn delvis tilbake i både jobb og idrettslaget. Thorbjørn skryter over helikopterpersonellet som vare flinke til å ta vare på og holde kontakten helt veien til sykehuset.

Luftambulansetjenesten yter spesialisert akuttmedisin og er en integrert del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen. I tillegg deltar de i redningsaksjoner både til lands og til vanns.