Ordførar Sigmund Lier blei møtt av faklar og lys, og fekk med seg ei helsing til kommunestyret i Tysvær.
Ordførar Sigmund Lier blei møtt av faklar og lys, og fekk med seg ei helsing til kommunestyret i Tysvær.

Vindkraftmotstanderane med ny lysande markering

Innsendt:
På veg inn til gårsdagens korona-digitale kommunestyremøte, møtte ordførar Sigmund Lier vindkraftmotstandarar som forma eit levande, flammande hjarta.
Dei formidla ein bodskap om støyregulering, folkehelse, naturmangfald og demokrati. Dialogen med ordføreren var god, og han ville bringa ei helsing vidare til kommunestyret. Kampen må og vil fortsetja.