KS-konsulent Håvard Moe
KS-konsulent Håvard Moe

Råd fra KS-konsulent: – Må kanskje ta penger fra skole og barnehage for å dekke eldrebølgen