Mange ville hjelpe til etter at Tove Høgemark hadde sendt ut melding om skadeverk på parkbenkene deres.  
 Foto: Marit Tvedt
Mange ville hjelpe til etter at Tove Høgemark hadde sendt ut melding om skadeverk på parkbenkene deres. Foto: Marit Tvedt FOTO: Picasa

Pøbler parkerer parkbenker i Bongsatjørn