Som ny leder valgte årsmøtet Herman A Berg.
Som ny leder valgte årsmøtet Herman A Berg.

Berg ny styreleder i Tysvær Frp

Tysvær FrP avholdt årsmøte 6, januar 2021. Møtet ble avholdt i kommunestyresalen i rådhuset. Det var 9 medlemmer tilstede og god avstand ble opprettholdt.
Styrets leder Karsten Larsen hadde varslet at han ville trekke seg som leder etter mange års arbeid for FrP i Tysvær. Foruten å være styreleder har Karsten Larsen også sittet i kommunestyret og formannskapet for partiet. Årsmøtet takket Karsten for alt arbeid han har lagt ned for lokallaget.

Karsten A. Larsen fikk takk og blomster fra Randi I. Rettedal.

Som ny leder valgte årsmøtet Herman A Berg. Herman er 1. varamedlem til Teknisk utvalg og har vært med i styret i Tysvær FrP i ett år. Han har også lang erfaring med styrearbeid fra bransjeorganisasjonen Norges Lastebileiers Forbund.