Slik kan det nye badeanlegget komme til å sjå ut. Arkitekt er Thomas Brekke, han har laga desse muligheitsskissene. Det kan bli endringar på plasseringar, fargar og material. 
Illustrasjonar: Brekke Helgeland Brekke AS
Slik kan det nye badeanlegget komme til å sjå ut. Arkitekt er Thomas Brekke, han har laga desse muligheitsskissene. Det kan bli endringar på plasseringar, fargar og material. Illustrasjonar: Brekke Helgeland Brekke AS

Det blir dyrare å bade i Aksdal – men ikkje dyrare enn elles i landet