Sogneprest Gjermund Lygre  og en fin gjeng av menigheten møttes på Stemnestaden. Foto: Stemnestaden
Sogneprest Gjermund Lygre og en fin gjeng av menigheten møttes på Stemnestaden. Foto: Stemnestaden

De kunne ikke komme inn til presten – da kom presten ut til dem

Det var Gjermund Lygre fra Aksdal kyrkje og Kørner Høie fra Stemnestaden som stakk hodene sammen før helga.
– Kan vi lage en møteplass ute når vi ikke kan møtes inne? Bålplassen ved gapahuken på leirplassen er som skapt for dette. De inviterte på FB, lovet sang, gitarspill, en bibeltekst og fellesskap rundt bålpanna. 20 små og store, med aldersspenn mellom to måneder og 64 år møtte fram. I etterkant var det kaffedrikking, prat og aking.