KORONA: Ukens tall er 0 – heldigvis

Tysvær kommune har kommet med en koronaoppdatering.

Det har ikke vært registrert nye smittetilfeller i Tysvær kommune den siste uken.
Det er flere som tester seg nå enn for noen uker siden, og vi oppfordrer som alltid om å ha lav terskel for å teste seg, også ved milde symptom.

Tysvær kommune er på såkalt risikonivå 1 i forhold til smittesituasjonen, noe som betyr at man har lite smitte og kontroll. Vi forholder oss som tidligere til nasjonale regler og anbefalinger.

Siste nytt vaksinering
Tysvær kommune er godt i gang med vaksineringen, og når denne uken er over er det satt rundt 380 doser (noen av disse er 2.dose). Denne uken forventes det at alle sykehjemsbeboere som ønsker vaksine er fullvaksinerte, og kommunen er også i gang med gruppen over 85 år og helsepersonell.

Alle innbyggere som er 75 år eller eldre blir kontaktet direkte av fastlegen sin, eller av kommunens vaksinasjonsteam om vaksinering. Alle over 75 år vil også få en SMS/talemelding fra kommunen.

Les hele saken her: https://www.tysver.kommune.no/aktuelt/statusrapport-covid-19-tysvaer-kommune-2-2-21?fbclid=IwAR3Gqa8SO8Ql_uN8VZh484F6AHz4q-rULuKkblKRQNC2PuNIC9_ia6fWHp0