Fra venstre: Barbro Sternhoff, Randi Pedersen, Lillian E. Rushfeldt, Hege M.N. Paulsen. Foto: Kristin Gravelsæter
Fra venstre: Barbro Sternhoff, Randi Pedersen, Lillian E. Rushfeldt, Hege M.N. Paulsen. Foto: Kristin Gravelsæter

Er stolte av at innbyggerne i Tysvær var uten et fysisk bibliotektilbud i kun 11 dager

Koronapandemien satte sitt preg på alt i 2020, også på biblioteket i Tysvær.

PRESSEMELDING:
«Vi er stolte av at innbyggerne i Tysvær var uten et fysisk bibliotektilbud i kun 11 dager, og at biblioteket var stengt i bare åtte uker», sier biblioteksjef Lillian E. Rushfeldt. «Vi fikk snudd oss raskt da det ble klart at vi med smitteverntiltak godkjent av kommuneoverlegen kunne låne ut bøker, og vi åpnet igjen som det første biblioteket på Haugalandet og et av de første i landet».
Tysvær bibliotek startet med take away bibliotek 24. mars, der lånerne bestilte enkelttitler eller bokkasser som de hentet utenfor kulturhuset, et tilbud som ble svært populært. I april tilbød biblioteket hjemkjøring av bøker til de av kommunens innbyggere som ikke kom seg til Tysværtunet selv, også det godt mottatt, og 11. mai åpnet biblioteket forsiktig.
Den første tiden etter nedstengningen var de bibliotekansatte omdisponert til å jobbe med koordinering av frivillige og de som hadde behov for hjelp, men etter hvert som behovet ble mindre kunne de igjen konsentrere seg om bibliotekdrift.

«Koronapandemien har vist oss hvor viktig biblioteket er for tysværbuen», sier biblioteksjefen. «Fra å ha et bibliotek som «alltid» er åpent, til å ha et biblioteket som er stengt og senere med reduserte åpningstider, var frustrerende for folk. Alle måtte være mye hjemme, og flere var enda mer alene enn før, så behovet for lesestoff var stort og henvendelsene var mange. Da vi endelig kunne åpne i mai, var både lånere og ansatte glade».
Koronapandemien gjorde naturlig nok at både utlån og besøk gikk ned i 2020. Nedgangen i besøk var på 37 % i forhold til 2019, mens nedgangen i utlån var på 27 %.
«Men hvis vi kan si at koronaen har ført med seg noe positivt, så er det at mange har oppdaget e-bøkene», sier Lillian E. Rushfeldt. «Nasjonalbibliotekets koronamidler til fylkenes e-bokkonsortium førte til mye større utvalg og et utlån som nærmest eksploderte».

E-bokutlånet i Tysvær økte med hele 71 %. Den største økningen var for e-lydbøker, der utlånet for barn steg med 207 % og utlånet for voksne med 148 %.
Utlån av alle andre medier gikk ned. Utlån av papirbøker til barn sank med 32 %, og utlånet til voksne med 30 %. Størst nedgang var det i utlån av lydbøker, som sank med 52 %. Det skyldes at det nå gis ut svært få fysiske lydbøker, og at mange har gått over til e-lydbøker. Utlån av film gikk ned med 46 %.
Fremdeles står tysværbuen for i overkant av 70 % av utlånet. Deretter følger innbyggere fra Vindafjord med 9 %, Haugesund med like under 9 % og Karmøy med 6 %. De resterende prosentene er lånt av innbyggere fra hele landet, fra Lyngdal i sør til Tromsø i nord. Biblioteket hadde lånere innom fra 113 av landets kommuner i 2020.
Tysvær bibliotek har hatt ordinære åpningstider siden 17. august. På høsten startet biblioteket samarbeid med både Tysvær historielag og Høgskolen på Vestlandet om arrangement, noe som ble godt mottatt av publikum. Filialen på Nedstrand ble lagt ned, og i 2021 blir bibliotekets hovedsatsing å få til et enda tettere og bedre samarbeid med alle skolene i kommunen.


År Besøk Utlån
2020 58167 48773
2019 91876 66530

3 på topp – de mest lånte bøkene for voksne
1. Den tause pasienten Alex Michaelides
2. Full spredning Nina Lykke
3. Slagside Jørn Lier Horst og Thomas Enger

3 på topp – de mest lånte bøkene for barn
1. Dustedagboka 2 Rachel Renée Russel
2. Steinvokteren (Amuletten ; 1) Kazu Kibuishi
3. Vikingene og orakelet (Nordlys ; 2) Malin Falch

Viktige datoer under koronaen
• 12. mars – 11. mai Stengt
• 24. mars Bøker kan bestilles og hentes utenfor kulturhuset
• 14. april Tilbud om hjemkjøring av bøker. Bøker kan leveres inn.
• 11. mai Forsiktig åpning av biblioteket, en dag ettermiddagsåpent. Ingen
sitteplasser, ingen PCer, ingen aviser.
• 25. mai Åpningstidene utvides noe på dagtid
• 17. august Ordinære åpningstider. Aviser, PCer og noen sitteplasser.
• 12. september Første arrangement siden 7. mars

Lillian E. Rushfeldt
Biblioteksjef
Tysvær kommune