Øystein Simonsen.
Øystein Simonsen.

SISTE OM KORONA: Fra 200 til 100 i løpet av en pressekonferanse

Tysværtunet har til nå kunne ta inn 200 personer i storsalen. Nå er det redusert til 100. Det får konsekvenser for blant annet lunsjkonsertene.

– Det kom veldig overraskende på oss arrangører, særlig etter at det ikke er påvist tilfeller med smitte knytt til saler med fastmonterte seter. Vi har mange tiltak og publikum sier de opplever god kontroll og trygghet. Men vi forholder og tilpasser oss selvsagt raskt til nye regler. Vi er konstant forberedt på at endringer i tiltak skjer raskt, sier kulturhusleder Øystein Simonsen.
– Ser at det i Festiviteten er flere utsolgte forestillinger. Kan Tysværtunet avhejelpe på noen av dem?
– Vi har alltid god dialog med Festiviteten, men en artist kan jo bare gjøre en forestilling, i et lokale, om gangen så det er begrensa hva vi kan.
Dermed er det også viktig å merke seg at tallet på gratisbilletter til lunsjkonsertene er halvert. Vil du på de to første konsertene som er lagt ut, bør du være rask å hente ut billett på Tysværtunet.

Endrer kravet om fastmonterte seter
Flere arrangører har påpekt at dagens krav om fastmonterte seter rammer aktørene ulikt og kan være vanskelig å praktisere. Regelen nå er at man kan være 10 personer innendørs ved arrangementer, men likevel 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter.

Regjeringen gjør derfor endringer i regelverket for arrangementer. Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å begrense maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger på at kravet om fastmonterte seter er komplisert. Vi forenkler derfor regelverket slik at det skal bli enklere å ivareta smittevernet på arrangementer. Jeg er veldig glad for at dette fører til at flere kan samles på gudstjenester rundt om i landet, og at vi øker antallet som kan delta i begravelser fra 50 til 100 personer. Begravelser og bisettelser er spesielt viktige fordi de ikke kan utsettes, og er fundamentet for sorgbearbeiding. Derfor tror jeg denne endringen er viktig for mange, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Regjeringen mener det ikke er rom for å åpne for mange flere større arrangementer. Endringen innebærer en innstramming for enkelte aktører, som i dag kan ha inntil 200 personer i fastmonterte seter i for eksempel teateret. Endringen er en lettelse for aktører i andre type lokaler, som for eksempel bygdehus, klubbhus og konsertscener, som nå kan ha inntil 100 personer i faste, tilviste plasser.