Det blir åpen kirke i Tysvær kirke i kveld. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Her er datoene for årets konfirmasjonar. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

SISTE OM KORONA: Vårens konfirmasjoner utsatt til høsten

Konfirmansjonsdagen for årets konfirmanter i Tysvær og Bokn er utsatt til høsten.

Det melder kirken i Tysvær som har lagt ut følgende tekst.

Det er nå tatt en avgjørelse på at vårens konfirmasjoner i kirkene i Tysvær kyrkjelege fellesråd og Bokn kyrjelege fellesråd må utsettes til høsten.

Datoer for konfirmasjoner for konfirmantkull 20/21 høst 2021:

Tysvær sokn
Tysvær kyrkje 11. og 12.september

Nedstrand sokn
Skjoldastraumen kyrkje 19. september
Nedstrand kyrkje 26. september

Førresfjorden menighet
Aksdal kyrkje 25. og 26.september

Bokn kyrkjelege fellesråd
Bokn kyrkje 5.september

Biskopene i Den norske kirke anbefalte for en tid tilbake menighetene å vurdere å utsette vårens planlagte konfirmasjoner til høsten. Grunnet store lokale variasjoner i smittetrykk og restriksjoner anbefalte de samtidig menighetene å gjøre egne vurderinger ut i fra situasjonen lokalt.

Grunnet lite smittetrykk lokalt, kombinert med korona-vaksinen, håpte vi å se en større åpning i samfunnet som ville gjøre det mulig å beholde konfirmasjonene i vår. Pr i dag er det fremdeles store restriksjoner og usikkerhet rundt mutasjon av viruset, som gjør at det er lite å planlegge ut i fra med tanke på gjester som kan samles og reising på tvers av kommuner.

Kirken må til en hver tid må forholde seg til de råd og restriksjoner som myndighetene bestemmer, og vi håper og tror at høstens konfirmasjoner kan gå som planlagt.