Fjordsol 4H er kåret til Rogaland sin beste i 2020.
Fjordsol 4H er kåret til Rogaland sin beste i 2020.

Gjett hvem som var Rogaland sin beste 4H-klubb i 2020?

Svaret er selvsagt Fjordsol 4H klubb  på Nedstrand. Vi gratulerer.

Innsendt:
Dette er Fjordsol 4H:
På Nedstrand har de en ganske så oppegående 4H klubb, faktisk årets 4H klubb i Rogaland, det er imponerende.

Fjordsol 4H klubb er ein godt etablert 4H klubb som blei starta opp første gang i 1979.

Totalt registrert antall medlemmer i 2020 hos oss var 53 stk, dette inkluderer også Alumnmedlemmer (medlemmer som har gjennomført heile 4H programmet og mottatt 4H-plaketten) og klubbrådgivere.

Formålet til 4H er å utvikle ein aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker, og 4Hs målsetting uttrykkes gjennom 4H-løftet. Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet. 4H bygger på ein ide om å lære om samspill i naturen.

Dei fire H-ene som er fokuset vårt står for hode, hjerte, hender og helse.

I Fjordsol 4H har vi eit styre bestående av barn/ungdommer som er medlemmer i klubben vår. Dei driv fram klubben både i form av aktiviteter, planlegging, gjennomføring, økonomi og evaluering.
Til å hjelpe og støtte har vi voksne klubbrådgivere som stiller på møtene, samt mange engasjerte foreldre.

Det gjennomføres styremøter kvar måned, og vi gjennomfører medlemsmøter kvar måned.
4H året 2020 blei som for alle andre organisasjoner eit litt spesielt år, der både medlemsmøter og styremøter blei avlyst.

Sjølv med korona nedstenging og restriksjoner klarte vi å gjennomføre både fysiske møter og teams møter i 2020.
Innendørsaktiveter, karneval, sykkeltur, bading, grilling, prosjektmøter og tur i skog og mark.

Medlemmene har eit årsprosjekt som det skal jobbes med gjennom 4H året fram til høstfest med utstilling og vurdering. Alle aktive medlemmer hos oss klarte å gjennomføre prosjektet sitt, både individuelle og gruppe prosjekter Dette er ekstremt imponerende med det året vi har hatt. Til høstfesten hadde vi flotte utstillinger og arbeidsbøker med temaer som musikk, fletting, ved, fotball, dykking, gårdsliv, fotografering, sau, grønnsaksdyrking, friluftsliv, hest, form & fantasi og læring om digitale prosjekter.

Kurs og leirer blei dessverre avlyst i 2020, det samme blei kjekke medlemsmøter som både innebærer overnatting og opplevingar. Uansett har medlemmer holdt motet oppe og klart å sette opp ein spennende årsplan i lag for 2021. Vi har mykje kjekt i vente, så håper og trur vi at dette skal være gjennomførbart! Her er det planlagt sykkeltur på Sjernarøy inkludert gårdsbesøk, sandslott konkurranse, overnatting under åpen himmel, pizzabaking, utekino og anna.

Her er bilder av gjengen: