- Statens vegvesen ønsker å tilby oppkjøringer og teoriprøver så langt det er forsvarlig. Illfoto: Statens Vegvesen
- Statens vegvesen ønsker å tilby oppkjøringer og teoriprøver så langt det er forsvarlig. Illfoto: Statens Vegvesen

Strengere smittevern på trafikkstasjonene