Sjøfly

Det er ikke 1. april: Det jobbes med flyplass i Aksdal