4. klasse ved Frakkagjerd barneskole må i karantene etter at det er påvist smitte i klassen. Foto: FBS
Frakkagjerd barneskole og alle de andre skolene er på vei mot gult nivå fra neste uka av. Foto: FBS

SISTE: – Åpner skolene i morgen

Kommunene på Haugalandet informerer nå i formiddag om at de åpner skolene i morgen på rødt nivå.
Tysvær kommune har i dag fått råd fra FHI og Helsedirektoratet om å opprettholde rødt tiltaksnivå i barnehager og gå fra stengte skoler til rødt tiltaksnivå. Dette var helt i tråd med kommunenes egne vurderinger.
Det åpnes derfor som planlagt for rødt tiltaksnivå i skoler fra i morgen 7.april og til og med 18. april i Tysvær, Karmøy og Haugesund. Det blir imidlertid gjort løpende vurderinger ut fra gjeldende smittesituasjon. Rødt nivå i barnehagene i Tysvær gjelder også til og med 18.april.

Ny veileder for barnehager og skoler gjelder fra 12 april, men utdanningsdirektøren hos Statsforvalteren i Rogaland ber kommunene så langt som mulig allerede denne uken å tilrettelegge i tråd med ny veileder. Den nye veilederen skal bidra til en organisering som gjør det trygt å oppholde seg i barnehager og skoler, med blant annet å redusere antall nærkontakter for barn og voksne.

– Da har de bestemt at skolene på Haugalandet skal åpnes igjen fra og med i morgen. På rødt nivå fram til 18. april. Vi jobber nå med å klargjøre for åpning, og kommer med mer info i løpet av dagen om hva det innebærer med oppstart på rødt nivå. I morgen kan alle elever møte på Frakkagjerd barneskole når det ringer inn kl. 08.30, skriver rektor Morten Salvensen på Frakkagjerd barneskole på skolen sin hjemmeside.

Straumen skule har også lagt ut samme info: Skole og SFO er åpen fra i morgen på rødt nivå. Alle elever møter på skolen til vanlig tid, og skole/SFO slutter også til vanlig tid.

Dette gjelder for alle skolene i Tysvær om ikke annet blir oppgitt på den enkelte. Elevene har i dag hjemmeskole.