4. klasse ved Frakkagjerd barneskole må i karantene etter at det er påvist smitte i klassen. Foto: FBS
Frakkagjerd barneskole og alle de andre skolene er på vei mot gult nivå fra neste uka av. Foto: FBS

Ny dag med null og skolene på vei mot gult

Det er ingen nye påviste smittetilfeller med Covid-19 i Tysvær kommune det siste døgnet.

Testing
I uke 14 ble det testet totalt 295 innbyggere fra Tysvær, Sveio og Bokn kommune. Fra Tysvær alene var tallet 222. Dette er omtrent som normalt før utbruddet på Haugalandet startet i mars.
Det oppfordres som tidligere om å lav terskel for testing, selv ved milde symptomer. Testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK- strategien) er Norges og Tysvær kommunes hovedstrategi for å begrense spredningen av koronapandemien.

Nye nasjonale tiltak
Regjeringen innfører fra og med fredag 16.april nye nasjonale tiltak. Tysvær kommune følger disse, med forbehold om at smittesituasjonen ikke forverrer seg lokalt. Covid-19 forskriften og annet veiledningsmateriell oppdateres i disse dager, og vil kunne gi svar på mange spørsmål om hva de nye reglene og anbefalingene betyr i praksis. Vi ber derfor alle om å sette seg godt inni det som kommer fra nasjonale myndigheter, for eksempel på helsenorge.no, fhi.no og helsedirektoratet.no.

Det er viktig å presisere at dette fremdeles betyr strenge tiltak, og at det først og fremst er barn og unge som prioriteres i første fase av gjenåpningen. Det er for eksempel fortsatt en anbefaling om å unngå unødvendige reiser innenlands, alle bør begrense sosial kontakt og helst møtes utendørs, å bare ha fem gjester på besøk innendørs og ha hjemmekontor for alle som har mulighet for det.

Barnehager og skoler på gult tiltaksnivå fra neste uke
Barnehager og skoler i Tysvær har vært på rødt nivå fra etter påskeferien og til og med 18.april. Med bakgrunn i dagens smittesituasjon lokalt er det ikke behov for å opprettholde dette nivået lenger, og barnehager og skoler går derfor over til gult nivå fra og med mandag 19.april. Den enkelte barnehage og skole vil informere foreldre/foresatte og elever direkte om de praktiske konsekvensene av endringen. Smittesituasjonen lokalt og i den enkelte barnehage/skole vil til enhver tid avgjøre hvilket tiltaksnivå som er hensiktsmessig å være på, og dette vil kunne endres på kort varsel.