På Vestlandet er det ein tradisjon i å brenne lyngheier for å halde kystlyngheier i hevd.
På Vestlandet er det ein tradisjon i å brenne lyngheier for å halde kystlyngheier i hevd.

Vår, bål, grillkos og melding frå brannsjefen