Geir Egil Østebøvik og Rune Bringedal i lokala der ein del av utstyret skal byggast. 
Foto: Mona Terjesen
Geir Egil Østebøvik og Rune Bringedal i lokala der ein del av utstyret skal byggast. Foto: Mona Terjesen

Imenco skal flytte verdas mest bevarte vikingskip