Heider og ære: Barnediabetesteamet ved Haugesund sjukehus får Kvalitetsprisen i Helse Vest 2021. Bak frå venstre Inghild Hovland (sjukepleiar), Helge Fredrik Lekven-Johnsen (sjukepleiar), Heiko Bratke (barnelege), Turid Gabrielsen  (sjukepleiar), Linda Rushanovski  (sjukepleiar) og Caroline Hegg  (sjukepleiar). Framme f.v: Grete Vigemyr (barnelege), Sverre Sigurd Johansen Lamens (barnelege), Margareth Worre Bårdsen (sjukepleiar) og Meret Pedersen (sjukepleiar).
Heider og ære: Barnediabetesteamet ved Haugesund sjukehus får Kvalitetsprisen i Helse Vest 2021. Bak frå venstre Inghild Hovland (sjukepleiar), Helge Fredrik Lekven-Johnsen (sjukepleiar), Heiko Bratke (barnelege), Turid Gabrielsen (sjukepleiar), Linda Rushanovski (sjukepleiar) og Caroline Hegg (sjukepleiar). Framme f.v: Grete Vigemyr (barnelege), Sverre Sigurd Johansen Lamens (barnelege), Margareth Worre Bårdsen (sjukepleiar) og Meret Pedersen (sjukepleiar).

Fortjent vinnar av Kvalitetsprisen

Barnediabetes-teamet ved Haugesund sjukehus får Kvalitetsprisen
– Det er veldig stort for oss som team å få denne prisen. Vi har arbeidd oss sakte oppover og framover ved å endre rutinar og gjort systemendringar som har gitt varige resultat for pasientane. Vi har motiverte medarbeidarar som står på for barn og ungdom med diabetes.

Dette seier Heiko Bratke, som er overlege ved barneavdelinga og leiar av diabetes-teamet ved Haugesund sjukehus. I fleire år har han og teamet arbeidd for ei stadig forbetring og i form av til dels enkle metodar, for å seinke langstidsblodsukkeret, HbA1c, til dei unge pasientane med diabetes.

Les heile saka her: https://helse-fonna.no/nyheiter/barnediabetes-teamet-ved-haugesund-sjukehus-far-kvalitetsprisen