Frigivelse av navn på omkommet person etter ulykken i næringsparken