Foto: Stig Storheil/NVE
Foto: Stig Storheil/NVE

NVE har sendt ut varsel om anleggsstans for Gismarvik vindkraftverk