Haugesund er tatt ut i streik, men ikke Tysvær. 
Foto: Unio
Haugesund er tatt ut i streik, men ikke Tysvær. Foto: Unio

Tysvær, ikkje ramma av streiken