Tysvær Bygdeblad har i samarbeid med Norfakta, spurt 500 tysværbuar om kva dei meiner om framtidige kommunegrenser og eventuelle samanslåingar Foto: Alf-Einar Kvalavåg
det er gjort en feil med utregningen av kommunale avgifter. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Me vil ha di mening om hvordan Tysvær takler alderdom her:

Korleis vil me ha det når me blir eldre? Kva forventar me av kommunen? Kan me bidra sjølv? Svar på desse spørsmåla og la kommunen få vite kva du meiner.