Åpent brev til gruppelederne: Omstilling av heldøgns omsorgstilbud i Tysvær kommune