Det er påvist cyanobakterier, eller blågrønnalger, i Aksdalsvatnet
Vannkvaliteten i siste målinger var meget bra.

Flere badevann friskmeldt fra alger