Slik er tallene for de ulike kommunene.
Slik er tallene for de ulike kommunene.

God nedgang i ledigheten og utlysningsrekord for stillinger