Korona
Korona

KORONA: 4 torsdag + 10 nye smittetilfeller i Tysvær fredag