Det er påvist cyanobakterier, eller blågrønnalger, i Aksdalsvatnet
Vannkvaliteten i siste målinger var meget bra.

Badevannskvalitet og blågrønnalger

Det er tatt oppfølgingsprøver av badevann på ulike lokasjoner i Tysvær kommune 30.august. Alle viste tilfredsstillende resultat for ulike tarmbakterier.

Det er ikke analysert for cyanobakterier (blågrønnalger) i denne runden. Vann som vi vet har hatt oppblomstring av blågrønnalger i 2021 er Aksdalsvatnet, Storavatnet i Søre Tysvær og Våråvatnet. Det er satt ut varselskilt på disse stedene i forhold til bruk av vannet.