Valfunksjonær Stein Magnar Askeland-Gjerde tar i mot stemma til ordførar Osmund Våga. Foto: 
Jardar Havikbotn
Valfunksjonær Stein Magnar Askeland-Gjerde tar i mot stemma til ordførar Osmund Våga. Foto: Jardar Havikbotn

Valg 2021: Lier forhåndsstemte, Våga var tidlig ute i dag