Bilde av frivillige skriverar som var med våren 2021. 
Framme frå venstre: Grethe Vangsnes, Anne Karine Bakkevig og Liv Tryti.
Bak frå venstre: Lillian Steensnæs og Wenche Scheit. Vidar Aarhus er også ein av dei frivillige skriverane, men han var ikkje tilstades då bilde blei tatt.
Bilde av frivillige skriverar som var med våren 2021. Framme frå venstre: Grethe Vangsnes, Anne Karine Bakkevig og Liv Tryti. Bak frå venstre: Lillian Steensnæs og Wenche Scheit. Vidar Aarhus er også ein av dei frivillige skriverane, men han var ikkje tilstades då bilde blei tatt. FOTO: Privat

Deler forteljingar frå livet:

– Det friskar opp minnet vårt