Mariann Eintveit Lie bekrefter at en ny person er smittet i Tysvær. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Mariann Eintveit Lie Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Influensa, sesongen vi har immunologisk gjeld

I et normalt år uten pandemi, er det mange som får influensa. 5-10 prosent av alle voksne, 20-30 prosent av alle barn og rundt 20 prosent av helsepersonellet. Forrige sesong hadde vi en unormalt lav forekomst av influensasmitte, og det betyr at immuniteten i befolkningen foran årets sesong er lavere enn normalt.

Av Mariann Eintveit Lie – Kommuneoverlege – medlem i folkehelsegruppa

Influensavaksinen kan redde mange
De fleste tåler influensa godt. Men influensa kan også gi alvorlig sykdom. Ca. 5000 innlegges hvert år som følge av influensasykdom og i gjennomsnitt er det 900 dødsfall. Noen år kan så mange som 2000 personer dø på grunn av influensa. I Norge har omtrent 1,6 millioner mennesker en eller flere tilstander som kan gjøre dem mer utsatt for alvorlig sykdom eller død ved influensasykdom.
Hvem som bør vaksinere seg:
– Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
– Alle over 65 år
– Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
– Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
– Barn og voksne med:
• kronisk lungesykdom (inkludert astma)
• hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
• diabetes type 1 og 2
• leversvikt eller nyresvikt
• kronisk nevrologisk sykdom eller skade
• nedsatt immunforsvar
• annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko
– Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter
– De som bor sammen med personer med redusert immunforsvar
– Svinerøktere og andre med kontakt med levende griser

Influensavaksine til barn i risikogruppene
De fleste barn har møtt flere influensavirus før de har fylt 8 år. De er utsatt for å få influensa, men de aller fleste tåler dette bra. Noen blir imidlertid alvorlig syke og trenger innleggelse på sykehus. Sykehusinnleggelser er hyppigst hos de minste under 6 måneder, og avtar med økende alder. Ca. 5 prosent av barn er i risikogruppen og anbefales influensavaksinen.
Gravide
Vaksine i svangerskapet kan beskytte både mor og barn. De minste barna under 6 måneder har høyest risiko for sykehusinnleggelse, men kan ikke selv få vaksine. Disse kan bli beskyttet ved at mor vaksineres i svangerskapet. Risikoen for et alvorlig forløp av influensa øker jo lenger ut i svangerskapet man kommer, og varer også inn i en periode etter fødsel.

Hyppige spørsmål
Hvorfor må jeg ta influensavaksinen når jeg tok koronavaksinen? Vaksiner beskytter mot det viruset de inneholder. Det betyr 1 vaksine til 1 virus. Mange har spurt om de trenger å vaksinere seg i år når de vaksinerte seg mot influensa i fjor. Det finnes fire influensatyper som stadig utvikler seg. Vaksinen må derfor tas hvert år for å være oppdatert. Selv om vaksinen ikke treffer helt på alle virusene, får kroppen en påminnelse om hvordan den skal forsvare seg mot influensa.

Ofte starter influensasesongen rundt juletider, med en topp enten rundt nyttår eller rundt vinterferien. Vaksiner deg derfor før jul! Samtidig kan man ikke vaksinere seg for tidlig, da immuniteten etter influensavaksinen vanligvis ikke varer mer enn 6 måneder, evt. kortere hos eldre. Vaksinering vil foregå i perioden oktober til desember og vi oppfordrer alle i risikogruppen til å bestemme seg allerede nå for å ta vaksinen i år.