Stor dag på Tysværvåg brannstasjon idag ( Haugaland brann og redning IKS).
Stor dag på Tysværvåg brannstasjon idag ( Haugaland brann og redning IKS).

Stor dag i Tysværvåg: Sjekk denne brannbilen da