2020

Vi må snakke om rus og arbeidsliv

Visste du at hver femte drikkeanledning vi har er jobbrelatert? Tysvær kommune setter hver november et ekstra fokus på alkohol og andre former for avhengighet i arbeidslivet. Det er viktig at arbeidsplasser både forebygger og håndterer problematisk bruk av alkohol, andre rusmidler og spillavhengighet.

Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet i samfunnet. Alkohol er en selvfølgelig del av mange festlige anledninger, måltider og sosiale samvær, og for mange en kilde til nytelse og glede. Men alkoholbruk forårsaker også betydelige folkehelseproblemer. Effektive tiltak som begrenser alkoholbruken og omfanget av alkoholproblemer er derfor en viktig del av folkehelsearbeidet.

Alkohol og arbeidsliv
Det å tilbringe tid sammen med kolleger utenfor jobb har en positiv effekt på samholdet. Det kan likevel være lurt for både arbeidsgivere og ansatte å tenke over hvordan alkohol kan ha en negativ innvirkning på bedriftens omdømme og effektivitet. Bruk av alkohol kan også virke ekskluderende på de som ikke drikker. Dette kan for eksempel være gravide, de med en personlig eller religiøs overbevisning som tilsier at de ikke vil drikke, de med vonde erfaringer knyttet til alkohol eller for alkoholikeren som forsøker å holde seg på rett kjøl.

I Norge drikkes det lite i arbeidstiden. Mye av drikkingen i jobbsammenheng skjer derfor i jobbens gråsoner. Det vil si på fritiden sammen med kolleger, ved sosiale arrangement i regi av jobben, under arbeidsreiser og lignende. Dette er situasjoner der skillene mellom jobb og privatliv kan bli uklare.

Kostbar jobbfyll
Alkoholbruk koster bedrifter og det offentlige store summer hvert år, både gjennom sykefravær og redusert effektivitet grunnet fyllesyke. Økt forbruk av alkohol i arbeidslivet fører til flere beruselsesepisoder, økt korttids- og langtidsfravær, flere med problematisk alkoholforbruk og økt forekomst av kroniske skader. De totale kostnadene som følge av alkoholbruk relatert til arbeidslivet, er beregnet til å ligge på rundt 12 milliarder kroner årlig.

Viktig med klare retningslinjer
Retningslinjer for alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner bør ha et forebyggende fokus og gjelde alle ansatte, men også inneholde rutiner for håndtering av ansatte med rusmiddelproblemer. Det er vårt alles ansvar å tørre å bry oss og være modige nok til å ta en samtale dersom vi bekymrer oss for at noen trenger støtte og hjelp i en vanskelig situasjon. Som oftest går det altfor lang tid. For de fleste har vanskelig for å innrømme at alkohol, rus eller spill er et problem eller er i ferd med å bli et problem. Små dytt i riktig retning kan være helt avgjørende for å snu et problematisk forhold til dette. Det å være tett på og «ta praten» som leder, kollega eller tillitsvalgt, kan være det som skal til.

Julebordsesongen står for tur
Etter lite sosiale sammenkomster på grunn av koronapandemi det siste halvannet året, er det mye som skal tas igjen i år. Julebordsesongen er her, og mange hjerter gleder seg. Vi kommer sammen, koser oss med mat og drikke, og styrker samholdet på arbeidsplassen. Likevel er det ikke alle som går fra julebordet med gode minner. Vær derfor bevisst på hvordan ditt eget alkoholinntak påvirker andre, og bidra til at alle kollegaene dine får en positiv opplevelse av årets julebord. Det er mye som er morsommere enn en full kollega.