Den ligger allerede mest sannsynligvis i postkassen til alle i Tysvær kommune og det er gratis å delta på.
Den ligger allerede mest sannsynligvis i postkassen til alle i Tysvær kommune og det er gratis å delta på.

I postkassen for 33. gang

Lions Tysvær Førjuls fotorebus leveres ut i postkassen for 33 gang.

Den ligger allerede mest sannsynligvis i postkassen til alle i Tysvær kommune og det er gratis å delta på.
– Hvem er det som deler ut og innbyr til konkurranse, og hva går formålet til?
– Lions Club Tysvær er en av mange klubber i hele verden og er en humanitær serviceorganisasjon. I Tysvær Lions er vi 28 medlemmer og klubben i Tysvær har en fartstid 43 år. Pengene fra fotorebusen går i hovedsak til rusforebyggende og holdnings-skapende arbeid for barn og unge. Eksempel stående tilbud til skolen om undervisningsopplegget «Det er mitt VALG». Dette er et livsmestringsprogram med fokus på sosial og emosjonell læring, psykisk helse, kritiske tenkning og faglig utvikling. Nasjonalt og internasjonalt er vårt hovedfokus øyehelse, førerhund samt støtte til kriserammede områder, sier Tor Harald Håland som er president i Lions Club Tysvær.
Røde Fjær Aksjonen går til bygging av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter. Senteret arbeider for alle funksjonshemmede barn skal ha likeverdige muligheter, uavhengig av funksjoner, etnisk bakgrunn og bosted.
– Vi trenger din hjelp til dugnad med bøssbæring til Røde Fjær Aksjonen den 13 februar 2022. så ta gjerne kontakt, sier Håland.