– Topografien på Gismarvik gjør at det blir mindre støy fra turbinene der. I Hervik er det mye mer haug og hammer, noe som fører til mer ekko og lyd fra turbinene, sier Geirmund Merkesdal som har tatt detet bildet fra stuen sin.
– Topografien på Gismarvik gjør at det blir mindre støy fra turbinene der. I Hervik er det mye mer haug og hammer, noe som fører til mer ekko og lyd fra turbinene, sier Geirmund Merkesdal som har tatt detet bildet fra stuen sin. FOTO: Privat

Vindkraft splitter bygdene