Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag forteller at eldre hytter ofte har flere feil og mangler og dårligere dokumentasjon.
Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag forteller at eldre hytter ofte har flere feil og mangler og dårligere dokumentasjon.

Nye regler for kjøp og salg av hytte i 2022