Rektor ved Nedstrand barne- og ungdomsskule, Marianne Losnegård, rosar både elevar og lærarar for evna til å omstille seg når nye tiltaksnivå blir innført i skulen.
Rektor ved Nedstrand barne- og ungdomsskule, Marianne Losnegård, rosar både elevar og lærarar for evna til å omstille seg når nye tiltaksnivå blir innført i skulen. FOTO: Ingvild Myklebust

Drøymer om ein grøn vår