Rune Bringedal (t.v.) tar over det daglige ansvaret i Imenco, mens Geir Egil Østebøvik går over i rol-len som arbeidende styreformann. Foto: Imenco as
Rune Bringedal (t.v.) tar over det daglige ansvaret i Imenco, mens Geir Egil Østebøvik går over i rol-len som arbeidende styreformann. Foto: Imenco as

Kapteinsskifte i ekspansiv Tysvær-bedrift