Valg- og nominasjonskomiteen i Rogaland KrF foreslår at fylkesårsmøtet gjenvelger både fylkesleder Oddny Helen Turøy
Valg- og nominasjonskomiteen i Rogaland KrF foreslår at fylkesårsmøtet gjenvelger fylkesleder Oddny Helen Turøy.

Lygre og valkomiteen foreslår gjenvalg og fornyelse i Rogaland KrF