Martin Fitje og Synnøve Matre med dei to robotane som no er distribuert på verdsbasis. Autostore har rundt 800 kundar fordelt på 37 land. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Martin Fitje og Synnøve Matre med dei to robotane som no er distribuert på verdsbasis. Autostore har rundt 800 kundar fordelt på 37 land. Foto: Grethe Hopland Ravn

NÆRINGSAVIS: Roboten som gir lokale arbeidsplassar