Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna.
Det er stadig mange pasientar som blir register med smitte i Helse Fonna. Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna.

Fleire pasientar med covid-19 i Helse Fonna