Nye runder om vindparken i Gudsbrandsfjellet skaper sterke meninger.
Nye runder om vindparken i Gudsbrandsfjellet skaper sterke meninger.

Varsel om retting og stans – Støy fra vindturbiner i Tysvær vindkraftverk -Tysvær Vindpark AS