Rådmann Sigurd Eikje mener at det vil være mest hensiktsmessig at flyktninger bosettes i området Aksdal – Frakkagjerd/Førre. Der er det kort vei til skoler og andre kommunale tjenester.
Rådmann Sigurd Eikje mener at det vil være mest hensiktsmessig at flyktninger bosettes i området Aksdal – Frakkagjerd/Førre. Der er det kort vei til skoler og andre kommunale tjenester.

Tysvær trenger hus til flyktninger