I dag ble barnas kommunestyre for 2022/23 arrangert i kommunestyresalen på rådhuset ledet av ordfører Sigmund Lier. Blant annet delte kommunestyret ut 110.000 kroner til gode formål. Foto: Johnny Liadal
I dag ble barnas kommunestyre for 2022/23 arrangert i kommunestyresalen på rådhuset ledet av ordfører Sigmund Lier. Blant annet delte kommunestyret ut 110.000 kroner til gode formål. Foto: Johnny Liadal

110 000 kroner ble fordelt på gode prosjekt som skal komme barn og ungdom i nærmiljøet til gode