Frå 2024 blir det fleire anløp av Nedstrand. Det vil mellom anna bli mogleg å pendle til jobb mellom Nedstrand og Stavanger for morgonfuglar.
Frå 2024 blir det fleire anløp av Nedstrand. Det vil mellom anna bli mogleg å pendle til jobb mellom Nedstrand og Stavanger for morgonfuglar. FOTO: Arkivfoto: Ingvild Myklebust

«Anløp Nedstrand. Det var Nedstrand.»

Nytt rutetilbod skal ut på anbod – Nedstrand får fleire nye avgangar frå 2024